Зно для юриста

Главная / Зно для юриста

Музеєзнавство, пам яткознавство

Музеєзнавство, пам ’ яткознавство

3. на вибір: Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) або Географія (сертифікат )

Менеджмент соціокультурної діяльності

Менеджмент готельно-ресторанного і туристичного бізнесу

2. Історія України (сертифікат)

3. на вибір: Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) або Математика (сертифікат )

Менеджмент соціокультурної діяльності

бібліотечна та архівна справа

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

1. Українська мова та література (сертифікат)

3. на вибір: Історія України або Географія (сертифікат)

3. на вибір: Географія або Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) (сертифікат)

3. на вибір: Історія України або Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) (сертифікат) )

Комп’ютерні науки та інформаційні технології

2. Математика (сертифікат)

3. на вибір: Фізика або Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) (сертифікат) )

2. Іноземна мова (англійська, німецька, французька, іспанська) (сертифікат)

3. на вибір: Географія або Математика (сертифікат)

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні економічні відносини

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії

1. Українська мова та література (сертифікат)

3. на вибір: Історія України або Математика (сертифікат)

knukim.edu.ua

Зно для юриста

Організація та проведення вступних випробувань до магістратури, що проводяться за технологією ЗНО, визначається Порядком організації та проведення вступних випробувань, що проводяться з використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання для вступу на другий (магістерський) рівень вищої освіти в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 22 березня 2018 року № 270.

Цьогоріч особи, які планують вступати на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальностями 081 «Право» та 293 «Міжнародне право» мають проходити єдине фахове вступне випробування та єдиний вступний іспит (ЄФВВ та ЄВІ).

Вступники до магістратури за спеціальностями галузей знань «Гуманітарні науки» (крім спеціальності «Філологія»), «Соціальні та поведінкові науки», «Журналістика», «Право», «Сфера обслуговування», «Міжнародні відносини» проходитимуть єдиний вступний іспит (ЄВІ).

ЄВІ передбачає виконання екзаменаційної роботи з іноземної (англійської, або німецької, або французької, або іспанської) мови.

Тестові завдання з іноземних мов укладаються відповідно до Програми зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов ( англійська , німецька , французька , іспанська ) для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03 лютого 2016 року № 77, за винятком завдань частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух».

Структура, час виконання тестів з англійської, німецької, французької та іспанської мов, кількість і форми завдань, уключених до предметних тестів, схеми нарахування балів за їх виконання зазначено в Загальних характеристиках предметних тестів ЄВІ для вступу в 2018 році на навчання для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста).

Зі схемами нарахування балів за виконання завдань єдиного вступного іспиту з англійської, іспанської, німецької та французької мов можна ознайомитися за посиланням.

ЄФВВ передбачає виконання екзаменаційної роботи, що містить два блоки тестових завдань:

 • перший блок – тест загальних навчальних правничих компетентностей, що включає тестування таких компетентностей: аналітичне мислення, критичне мислення, логічне мислення;
 • другий блок – тест з восьми базових правничих дисциплін, що включає конституційне право України, адміністративне право України, цивільне право України, цивільне процесуальне право України, кримінальне право України, кримінальне процесуальне право України, міжнародне публічне право та міжнародний захист прав людини;
 • Тестові завдання блоку ТЗНПК укладаються відповідно до Програми вступних випробувань під час вступу на основі ступеня бакалавра на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» з використанням організаційно-технічних процесів здійснення зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 08 квітня 2016 року № 409.

  Тестові завдання блоку Право укладаються відповідно до Програми другого блоку єдиного фахового вступного випробування, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 07 лютого 2018 року № 115 (далі – Програма № 115).

  Реєстрація вступників триватиме з 14 травня по 5 червня 2018 року. Її здійснюватиме приймальна комісія одного з закладів вищої освіти, у якому вступник бажає брати участь у конкурсному відборі. Учасник вважається зареєстрованим після отримання екзаменаційного листка.

  Охочі взяти участь у конкурсному відборі на навчання для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 081 «Право» та/або 293 «Міжнародне право» та одночасно за спеціальностями галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» мають подавати документи до приймальної комісії закладу вищої освіти, який у 2018 році здійснює набір на навчання за ступенем вищої освіти магістра за спеціальностями 081 «Право» або 293 «Міжнародне право».

  Для кожного зареєстрованого учасника на сайті Українського центру оцінювання якості освіти буде створено інформаційну сторінку «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ». Доступ до сторінки здійснюється за номером екзаменаційного листа та пін-кодом, указаним у ньому.

  Пункти тестування створюватимуться в обласних центрах (крім міст Донецьк та Луганськ), місті Київ, містах Слов’янськ і Маріуполь Донецької області, а також місті Сєверодонецьк Луганської області.

  Основна сесія ЄВІ проводиться 11 липня, ЄФВВ – 13 липня. Початок процедури о 10:00 год. Допуск учасників до пункту тестування триватиме з 09:15 год. до 09:50 год.

  Для входу до пункту тестування учасник має пред’явити:

 • екзаменаційний листок;
 • документ, що посвідчує особу (серія (за наявності) та номер якого вказані в екзаменаційному листку);
 • запрошення-перепустку.
 • У пункті тестування заборонено використовувати та мати при собі протягом часу, відведеного для виконання вступних випробувань, засоби зв’язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та/або відтворення інформації, а також окремі елементи, які можуть бути складовими частинами відповідних технічних засобів чи пристроїв, друковані або рукописні матеріали, інші засоби, предмети, прилади (крім дозволених виробів медичного призначення, про наявність яких вступник повинен повідомити працівникам пункту тестування до початку виконання вступних випробувань).

  Для певних категорій вступників може бути організована друга сесія єдиного фахового вступного випробування, а саме:

 • для вступників, які брали участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, але стосовно них допущено порушення процедури проведення вступних випробувань, яке вплинуло на об’єктивність встановлення його результатів, що підтверджено відповідним рішенням регламентної комісії. Подати заяву для участі в другій сесії треба в день проведення ЄФВВ/ЄВІ.
 • для вступників, які брали участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ, але не змогли завершити виконання завдань вступних випробувань у зв’язку з різким погіршенням стану здоров’я або виникненням інших обставин у пункті тестування, що підтверджено відповідними рішеннями регламентних комісій;
 • вступники, які не змогли взяти участь в основній сесії ЄФВВ/ЄВІ через причини, які не залежали від їх дій та волі та на які вони не могли вплинути, зокрема:
 • хвороба в день проведення основної сесії ЄФВВ/ЄВІ;
 • стихійне лихо, у тому числі пожежа, повінь, землетрус, військові дії або суспільні збурення, техногенна катастрофа, інші форс-мажорні обставини в день або переддень проведення основної сесії ЄФВВ/ЄВІ;
 • викрадення одного з документів, необхідних для допуску до пункту тестування, що трапилося до проведення ЄФВВ/ЄВІ, але не раніше ніж за п’ять календарних днів;
 • смерть рідних по крові або по шлюбу, яка сталася до проведення ЄФВВ/ЄВІ, але не раніше ніж за сім календарних днів.
 • Ці категорії осіб мають подавати документи для участі в додатковій сесії протягом трьох календарних днів із дня проведення основної сесії ЄФВВ/ЄВІ (з урахуванням дня проведення).

  Результати основної сесії ЄФВВ та ЄВІ будуть розміщені на інформаційних сторінках вступників «Кабінет учасника ЄФВВ/ЄВІ» не пізніше 14 календарних днів із дня їх проведення. Результати другої сесії будуть оголошені не пізніше 10 календарних днів із дня їх проведення.

  У 2018 році для вступу на навчання за ступенем вищої освіти магістраприймають результати єдиного фахового вступного випробування та єдиного вступного іспиту лише 2018 року.

  У разі виникнення сумніву щодо правильності встановлення результатів вступного випробування вступник має право протягом 3 календарних днів із дня офіційного оголошення результатів (включаючи день оголошення) подати апеляційну заяву щодо результатів вступних випробувань до Українського центру. У разі подання апеляційної заяви щодо результатів вступних випробувань за допомогою поштового зв’язку дата подання визначається за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті. Якщо апеляційну заяву щодо результатів вступних випробувань надіслано у відсканованому вигляді електронною поштою, датою її подання вважається дата відправлення вхідного листа, що зафіксована в електронній скриньці Українського центру.

  Розгляд апеляційних заяв щодо результатів вступних випробувань здійснюється апеляційною комісією протягом 3 робочих днів із моменту їх отримання.

  Інформація про дату, час і місце проведення засідання апеляційної комісії розміщуватиметься на сайті Українського центру.

  За результатами розгляду апеляційної заяви апеляційна комісія може ухвалити одне з таких рішень:

 • відмовити в задоволенні апеляційної заяви (результат, визначений раніше, підтверджується);
 • задовольнити апеляційну заяву (попередньо встановлений результат буде змінено).
 • У разі задоволення заяви щодо результатів ухвалюють одне з таких рішень:

 • про відновлення результату зовнішнього оцінювання (у тому випадку, якщо попередньо результат було анульовано);
 • про збільшення або зменшення кількості балів, отриманих учасником вступного випробування.
 • Більше інформації щодо проведення ЄФВВ та ЄВІ можна отримати у представників приймальних комісій закладів вищої освіти.

  Представникам приймальних комісій пропонуємо ознайомитися з матеріалами семінару “Вступ до магістратури за технологією ЗНО”, які розміщені на сайті МОН.

  testportal.gov.ua

  Дати проведення ЗНО-2018

  • Основна сесія ЗНО буде проводитися з 22 травня по 13 червня. Іспити почнуться вже одразу по закінченні навчання в школі.
  • Додаткова сесія буде з 2 по 11 липня. До неї допускаються всі, хто через певні обставини не зміг скласти іспит на основній сесії.
  • Початок реєстрації та пробне ЗНО

   Зареєструватися для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні можна буде на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти. Реєстрація триватиме з 9 до 31 січня 2018 року.
   Реєстрацію на основний тест ЗНО відкриють 6 лютого, і вона триватиме до 19 березня.

   Як і щороку, абітурієнти зможуть пройти пробне ЗНО перед основним. Такий іспит проходитиме 24 і 31 березня. На сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти йдеться, що сума сплати становитиме 132 гривні. Квитанцію, що з’явиться на персональній сторінці після реєстрації, потрібно роздрукувати й оплатити в банку.

   У день пробного ЗНО для допуску до участі в тестуванні із собою мати:

  • паспорт (свідоцтво про народження);
  • запрошення (його теж потрібно роздрукувати з персональної сторінки);
  • квитанцію про оплату.
  • Предмети ЗНО

   Вступники зможуть скласти 4 предмети з 11 запропонованих: українська мова та література, історія України, математика, біологія, географія, фізика, хімія, англійська, німецька, французька та іспанська мови.

   Абітурієнти повинні будуть обов’язково скласти ЗНО з української мови та літератури, а також на вибір тест з математики чи історії України.

   Дати проведення ЗНО в основну сесію по предметах:

   Важливо, що при вступі буде дійсним сертифікат ЗНО 2016, 2017, 2018 років. Проте бали з іноземних мов будуть дійсні лише з сертифікатів ЗНО 2018 року.

   ДПА-2018 складатимуть разом із ЗНО

   Усі тести ДПА будуть проводитися у форматі ЗНО, тобто вступники писатимуть тести в таких самих умовах, як і зовнішнє незалежне оцінювання.

   Абітурієнти повинні будуть обов’язково скласти тести з трьох предметів, а саме:

   • українська мова та література;
   • математика або історія України (на вибір);
   • будь-який предмет на вибір: біологія, географія, фізика, хімія, англійська, німецька, французька або іспанська мови.
   • Абітурієнт приходить на іспит ЗНО, але складає лише частину з тестом ДПА. Тому ті, хто бажає скласти ДПА з історії України, виконують завдання лише з ХІХ–ХХІ століть, у математиці – 3 частину тесту, у вибірковому предметі – весь тест.

    Скільки балів можна отримати за ЗНО?

    Усі тести ЗНО оцінюватимуть від 100 до 200 балів. Для кожного тесту визначатиметься поріг – склав/не склав. Сертифікати видаватимуть тільки тим, хто склав. Пороговий бал встановлює спеціально створена комісія, до складу якої входитимуть учителі, викладачі та науковці.

    Поки що відомий пороговий бал лише для спеціальностей «Стоматологія», «Медицина», «Фармація та промислова фармація», «Педіатрія», «Охорона здоров’я». Мінімальний бал для вступу на ці спеціальності становить 150 балів.

    Вступ до вишів у 2018

    Вступна кампанія наступного року триватиме з 2 липня до 18:00 26 липня. А от реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження додатків про повну загальну середню освіту триватиме з 2 липня до 18:00 25 липня. Подання документів буде проходити приблизно так само, як і у 2017 році: через електронну систему ЄДЕБО абітурієнт зможе подати 7 заяв на 4 спеціальності.

    Визначення конкурсного бала при вступі

    Конкурсний бал = (бали кожного сертифіката ЗНО + середній бал атестата + бал за конкурс творчих або фізичних здібностей) × вагові коефіцієнти, сума яких дорівнює одиниці.

    Коефіцієнти визначає кожен окремий виш у правилах вступу.

    Згідно з умовами прийому, вагові коефіцієнти мають становити:

   • для сертифікатів ЗНО – не менш ніж 20 % (min 0,2);
   • для середнього бала атестата – не більш ніж 10 % (max 0,1);
   • для результатів конкурсу розумових і фізичних здібностей – не більш ніж 25 % (max 0,25);
   • за призове місце на IV етапі всеукраїнських учнівських олімпіад із базових предметів чи III етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України – не більш ніж 5 % (max 0,05);
   • за успішне закінчення підготовчих курсів вишу, обсяг навчальних годин яких становить не менш ніж 150 аудиторних годин, а термін навчання – не менш ніж три місяці, для вступу до цього вищого навчального закладу на природничо-математичні та інженерно-технічні спеціальності – не більш ніж 5 % (max 0,05).
   • Наприклад, тест 1 (0,3) + тест 2 (0,4) + тест 3 (0,2) + атестат (0,05) + бали за особливі успіхи (МАН, курси тощо) (0,05) = 1.

    До конкурсного бала також входять бали за особливі успіхи та/або за успішне закінчення підготовчих курсів вишу для вступу до нього.

    Що таке пріоритетність?

    У 2018 році можна подати максимум 7 заяв до вищих навчальних закладів і не більш ніж на 4 спеціальності. Тобто всього вступник може подати 7 заяв, на кожній з яких потрібно буде зазначити пріоритетність (1-7). Заява з пріоритетом «1» – спеціальність, на якій абітурієнт хоче навчатися найбільше.

    Перед тим як подавати потрібні документи, абітурієнт повинен добре подумати, до якого вишу і на яку спеціальність він хоче найбільше. Пріоритетність, яку вступник визначив у заяві про участь у конкурсі, не можна змінювати протягом вступної кампанії.

    Вступ поза конкурсом

    До пільгового вступу допускаються:

   • особи, які мають захворювання, що перешкодили їм скласти ЗНО;
   • діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування;
   • особи, звільнені від військової служби (серед них – демобілізовані), після 30 листопада 2015 року;;
   • учасники бойових дій, особи, що брали участь в АТО, ті, хто проходить військову службу;
   • громадяни України, місцем проживання яких є територія проведення антитерористичної операції (на період її проведення), і ті, хто проживає на тимчасово окупованій території або переселився з неї після 1 січня 2017 року.
   • Які документи подавати?

    Якщо ви розраховуєте на вступ за пільгами, вам доведеться подавати документи в паперовій формі. Усі інші категорії подають заяву на вступ в електронній формі. Сайт, на якому можна буде заповнити заяву про вступ, почне працювати з 2 липня. В електронній формі вказуєте наступне:

   • серію та номер паспорта чи іншого документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження, якщо вам немає 16-ти років, або військового квитка чи посвідчення про прописку для військовозобов’язаних);
   • серію та номер атестата і додатка до нього;
   • номер, PIN-код сертифіката ЗНО.
   • Щоб взяти участь у конкурсі для вступу за різними формами навчання, вступники подають окремі заяви.

    Ваучери на навчання

    Ваучер – сертифікат, яким можна оплатити навчання у вищому навчальному закладі. Максимальна вартість навчання не може перевищувати десятикратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб – 12 180 грн (якщо перевищує 12 180 грн, то абітурієнт або роботодавець можуть оплатити різницю вартості навчання). Право отримати ваучер мають тільки абітурієнти віком понад 45 років, страховий стаж яких становить не менш ніж 15 років.

    Ваучери видають міські, районні, міськрайонні та районні (для міст із поділом на райони) центри зайнятості населення для підвищення кваліфікації за професіями, які Міністерство освіти повинно оголосити трохи пізніше тут.

    Щоб отримати ваучер, абітурієнт подає до центру зайнятості:

   • заяву;
   • паспорт;
   • трудову книжку (дублікат трудової книжки);
   • документ про професійно-технічну або вищу освіту (дублікат такого документа);
   • ідентифікаційний код.
   • Якщо трудова книжка або відповідні записи в ній відсутні, особа подає довідку, видану за місцем роботи або від архівної установи, про прийняття та звільнення з роботи чи цивільно-правовий договір або інші документи, що підтверджують період зайнятості особи.

    Не можуть отримати ваучер:

   • особи, які не мають професійно-технічної або вищої освіти
   • особи, які проходили протягом останніх 5 років перепідготовку за кошт Фонду державного соціального страхування на випадок безробіття;
   • особи, зареєстровані в центрах зайнятості як безробітні.

   Зарахування

   Зарахування вступників на бюджет відбудеться до 7 серпня, а на контракт – не пізніш як 30 вересня.

   Помилка в тексті? Виділи її, натисни Shift + Enter або клікни тут.

   studway.com.ua

   Майбутні юристи розпочали підготовку до ЗНО-2018

   У 2017 році для здобувачів рівня вищої освіти магістр за спеціальністю 081 «Право» впровадили обов’язкове зовнішнє незалежне оцінювання, яке включає три блоки: тести із загальних навчальних правничих компетентностей, тести правничих навчальних дисциплін та іноземної мови. Задля забезпечення належного рівня підготовки студентів 4 курсу денної форми навчання та 5 курсу заочної форми навчання юридичного факультету ЗНУ, які у наступному році зможуть реалізувати своє право на здобуття рівня вищої освіти магістр за спеціальністю 08 «право», на юридичному факультеті Запорізького національного університету стартував річний проект із підготовки до ЗНО.

   Вже з вересня майбутні випускники бакалаврату почали ґрунтовно готуватися до ЗНО, для них передбачені оглядові лекції, тести-тренінги, максимально наближені за змістом та процедурою до тих, які будуть влітку наступного року. Значний обсяг інноваційних форм і методів навчання, які планується впровадити у процесі підготовки до ЗНО, допоможуть майбутнім вступникам не тільки підвищити рівень своєї теоретичної підготовки, професійної компетентності, а й психологічно бути готовими до тестування. Кадрове забезпечення підготовки до ЗНО здійснюється викладачами юридичного факультету ЗНУ, а також планується залучення найкращих викладачів інших ВНЗ у рамках академічного обміну.

   Студенти із радістю сприйняли ініціативу юридичного факультету щодо проведення занять з підготовки до ЗНО й налаштовані на досягнення позитивного результату, досягти якого планують завдяки наполегливій праці. Своїм досвідом підготовки до ЗНО поділилися випускники юридичного факультету ЗНУ 2017 року Ольга Попова та Владислав Бандровський, які завдяки отриманим високим результатам під час ЗНО 2017 року, змогли продовжити навчання на юридичному факультеті Київського національного університету імені Тараса Шевченка на держбюджетній основі. При цьому вони зазначили, що рівень їх підготовки як випускників юридичного факультету не поступається рівню підготовки випускників інших провідних ВНЗ, а для підготовки до ЗНО студентам юридичного факультету ЗНУ запропонували ряд корисних порад стосовно методів, джерельної бази та психологічного налаштування.

   Проведення занять планується впродовж всього навчального року до травня включно із організацією фінального тестування в форматі, наближеному до реальних умов.

   www.znu.edu.ua

   Перечень конкурсных предметов по специальностям

   В 2018 году внешнее независимое оценивание (ЗНО) учебных достижений лиц, желающих поступать в вузы Украины, проводится по украинскому языку и литературе, истории Украины, математике, биологии, географии, физике, химии, одному из иностранных языков (по выбору): английскому, немецкому, французскому, испанскому.

   Для поступления в высшее учебное заведение для обучения по образовательно-квалификационному уровню бакалавра абитуриент должен подать в вуз сертификаты ЗНО по трем конкурсным предметам. В 2018 году принимаются сертификаты внешнего независимого оценивания 2016, 2017 и 2018 годов, кроме сертификатов по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам. Сертификаты ЗНО по английскому, французскому, немецкому и испанскому языкам принимаются только за 2018 год.

   Конкурсные предметы, по которым абитуриент должен предоставить сертификаты ЗНО, определены Условиями приема в высшие учебные заведения в 2018 году, в зависимости от специальности, выбранной абитуриентом.

   Для поступления на бюджетную форму обучения для получения степени бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического или ветеринарного направлений) на открытые и закрытые (фиксированные) конкурсные предложения на основе полного общего среднего образования первым конкурсным предметом является украинский язык и литература, а второй и третий предметы четко регламентируются приложением №4 к Условиям приема в высшие учебные заведения в 2018 году в соответствии с будущей специальностью.

   Для небюджетных конкурсных предложений (контракт) перечень конкурсных предметов, творческих зачетов и творческих конкурсов определяется учреждением высшего образования, причем первым конкурсным предметом является украинский язык и литература, второй конкурсный предмет — математика, история Украины, иностранный язык или биология по выбору высшего учебного заведения, а третий конкурсный предмет выбирается из перечня общеобразовательных предметов, по которым проводится внешнее независимое оценивание (высшее учебное заведение может предусмотреть право абитуриента на выбор из двух предметов), или проводится творческий конкурс (если он предусмотрен для этой специальности).

   Перечень конкурсных предметов при поступлении на основе полного общего среднего образования в высшие учебные заведения для обучения на бюджетной форме по образовательно-квалификационному уровню бакалавра (специалиста, магистра медицинского и ветеринарно-медицинского направлений)

   Найменування галузі знань (напряму)

   Напрям підготовки (спеціальність)

   ru.osvita.ua

   Смотрите так же:

   • Налог монголо татар Влияние монголо-татарского вторжения на развитие государственной и правовой системы Руси В 1223 г. монголы впервые напали на Русь на реке Калке. В 1237 г. его войска снова вторглись в земли Руси через Волгу. Этот поход привел к покорению русских городов: Рязани, Москвы, Владимира. В 1240 […]
   • Дедуктивное умозаключение правила Дедуктивное умозаключение правила ДЕДУКТИВНОЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ ДЕДУКТИВНОЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЕ – умозаключение, логическая форма которого гарантирует получение истинного заключения при условии одновременной истинности посылок. В дедуктивном умозаключении между посылками и […]
   • Золотое правило поведение Золотое правило поведение В основе взаимоотношений человека с другими людьми, с обществом в целом лежит золотое правило поведения: «не делай другим того, чего не хотел бы, чтобы делали тебе» (отрицательная формулировка) и «поступай с другими так, как хотел бы, чтобы поступали с тобой» […]
   • Правила проведения свадебного торжества Мифы и правда о браке СЦЕНАРНЫЕ МАТЕРИАЛЫ СВАДЕБНЫЕ СОВЕТЫ ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ Молодые педагоги сами выходят замуж и женятся, педагоги постарше - выдают замуж и женят своих детей, а в гости на свадьбы родных и друзей ходят и те, и другие. Предлагаемые […]
   • Преступления которые совершаются умышленно Преступления которые совершаются умышленно Умышленное преступление, преступление, совершенное по неосторожности. Примеры. Преступлением, совершенным умышленно, признается деяние, совершенное с прямым или косвенным умыслом. Преступление признается совершенным с прямым умыслом, если […]
   • Деятельность по ведению реестров владельцев именных ценных бумаг Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг – это сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг. Система ведения реестра владельцев ценных бумаг […]
   • Правило знака дефис Правила русской орфографии и пунктуации (1956) Пунктуация § 164. Тире ставится между подлежащим и сказуемым, выраженным существительным в именительном падеже (без связки). Это правило чаще всего применяется, когда сказуемым определяется понятие, выраженное подлежащим, например: Дуб – […]
   • Сложение полномочий президента 7.2.6. Основания и порядок прекращения полномочий Президента Российской Федерации Конституция РФ (ст. 92) предусматривает несколько оснований прекращения полномочий Президента РФ. В обычном порядке Президент РФ прекращает осуществление своих полномочий с истечением срока, на который […]