Обставина мети правило

Главная / Обставина мети правило

Обставина мети правило

Гіпермаркет Знань>>Українська мова>>Українська мова 5 клас>>Українська мова 5 клас>> Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина. Способи їх вираження різними частинами мови


Прочитайте уривок вірша. Знайдіть у ньому назви другорядних членів речення.
Другорядні теж важливі члени речення, тут вони не для прикраси, не для клечання. Думку можуть (помічав це, безумовно, ти) пояснити, уточнити і доповнити. Поділяються, напевне, неспроста вони на означення, додатки і обставини.
Д. Білоус
Другорядні члени речення — додаток, означення, обставина. Вони пояснюють головні члени речення і залежать від них.
Речення, що складається тільки з головних членів, називається непоширеним.
Речення, у якому є другорядні члени, називається поширеним.
Спишіть. Підкресліть головні і другорядні члени речення, ставлячи до кожного питання за зразком.
Зразок. На мальовничих берегах Дніпра розкинувся Київ.
1. Київ (що зробив?) розкинувся.
2. Розкинувся (де?) на берегах.
3. На берегах (чого?) Дніпра.
4. На берегах (яких?) мальовничих.
Київ — найстаріше і найвідоміше українське місто. Воно побудоване дуже давно. Про Київ згадують у своїх книжках греки. Грецькі купці колись приїздили на береги Дніпра торгувати.
Спишіть. Визначте, у яких відмінках стоять підкреслені додатки.
На правому березі Десни розкинулося стародавнє місто Чернігів. Засноване воно у сьомому столітті. Чернігівці та гості міста милуються його Спаським і Борисоглібським соборами, Іллін-ською і П’ятницькою церквами.
1. Складіть і запишіть речення, у яких подані слова стояли б
у називному і знахідному відмінках однини.
Край, місто, село.
2. Визначте, якими членами речення вони виступають.
1. Спишіть. Підкресліть головні і другорядні члени речення.
Бузина і дядько
Звисока усім киває
На городі Бузина.
Не чіпай її, бо має
Дядька в Києві вона.
П. Ларін
2. Що означає вислів «На городі бузина, а в Києві дядько»?
1. Спишіть. Підкресліть означення.
За давньою легендою про дружинника київських князів Житомира пов’язують назву міста. У дев’ятому столітті дружинник заснував на високому березі річки Кам’янки, притоки Тетерева, поселення. Відтоді й веде свій лік місто Житомир. У часи монголо-татарської навали місто було дощенту зруйноване. Та Житомир знову постав у новій красі.
2. Визначте, якими частинами мови виражені означення.
1. Спишіть, поставивши слова в дужках у потрібних формах.
У тринадцятому столітті галицько-волинський князь Данило заснував місто на (річка Полтва) і назвав його (ім’я) сина Лева. З (Високий Замок) видно всю панораму Львова.
2. Підкресліть означення.
Випишіть із тексту обставини, вказавши, якими частинами мови вони виражені. Поясніть правопис прислівників.
Одеса — південні морські ворота держави. Місто розташоване на північно-західному узбережжі Чорного моря. Чудова морська гавань і архітектура Одеси завжди приваблювали туристів.
Багато їх приїздить навесні та влітку?
Напишіть маленьку розповідь про своє рідне місто чи село. Підкресліть у реченнях головні й другорядні члени.
Спишіть. Підкресліть головні й другорядні члени речення. Визначте будову складених присудків.
Язик до Києва доведе
Столиця Київської Русі Київ була відома своїми церквами й монастирями, палацами й бібліотеками. Сюди йшли люди вчитись і молитися, служити й торгувати. Далеко за межами держави лунала слава про Київ. До нього можна було дійти, навіть не знаючи дороги, а тільки розпитуючи про неї.

Українська мова 5 клас. Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т.
Вислано читачами інтернет-сайту

Календарно-тематичне плануванняГіпермаркет Знань — перший в світі!української мови, завдання школяру 5 класу, курси учителю української мови 5 класу Гіпермаркет знань,Українська мова, Українська мова 5 клас Онлайн бібліотека з підручниками і книгами, плани-конспекти уроківз української мови 5 класу, книги та підручники згідно каленадарного плануванння української мови 5 класу

Если у вас есть исправления или предложения к данному уроку, напишите нам.

Если вы хотите увидеть другие корректировки и пожелания к урокам, смотрите здесь — Образовательный форум.

edufuture.biz

ПРАВИЛА УЧАСТІ

1.1. «Організатор Програми лояльності «ФІШКА»/«FISHKA» (Організатор) — товариство, що володіє винятковими правами управління і розвитку Програми: Публічне акціонерне товариство «Концерн Галнафтогаз» з місцезнаходженням за адресою: 04070, м.Київ, вулиця Набережно-Хрещатицька, будинок 15-17/18.

1.2. 1.2. «Програма лояльності «ФІШКА»/«FISHKA» (Програма) — комплекс взаємовідносин, в результаті якого Учасник має право отримати Винагороди на умовах, визначених Організатором.

1.3. «Учасник Програми» (Учасник) — фізична особа, суб’єкт персональних даних, який бере участь у Програмі відповідно до встановлених Правил, та участь якого підтверджена Організатором.

1.4. «Партнер Програми» (Партнер) — суб’єкт господарювання, в т. ч. банківська установа (Банк), фізична особа-підприємець, яка відповідно до умов Програми нараховує Бали за здійснені покупки товарів чи послуг та/або надає можливість Учасникам отримати Винагороди.

1.5. «Ідентифікатор лояльності» — унікальний номер, який
1.5.1. представлений у вигляді цифр, штрих-коду чи записаний на магнітну стрічку та нанесений на пластиковий носій/картку, що видається Учасникові Програми Організатором чи від його імені на умовах, визначених Організатором та/або
1.5.2. входить до складу Віртуальної картки на електронному носії.
Ідентифікатор лояльності служить для ідентифікації фізичної особи як Учасника Програми з метою здійснення нарахування/списання Балів Учаснику та визначення його права на отримання Винагород.

1.6. Картка Учасника – пластиковий носій або віртуальна картка на електронному носії з унікальним номером – Ідентифікатором лояльності, який служить для ідентифікації покупця (клієнта) як Учасника Програми при здійсненні купівлі товарів чи послуг, в тому числі Винагород. Існують такі види карток:

1.6.1. «Картка Учасника, з якої дозволено здійснювати списання Балів» — за замовчуванням, це пластиковий носій, технічні параметри якого визначає Організатор Програми, розмірів 85.60 × 53.98 мм, з нанесеним на нього Ідентифікатором лояльності, що видається у пакеті для реєстрації Учасником Програми (а у випадку реєстрації Учасником Програми з використанням сайту myfishka.com або мобільного Програмного додатку «FISHKA» без отримання пакету для реєстрації Учасником Програми (інших аплікацій та засобів, визначення яких здійснюється у порядку, закріпленому п.1.10 цих Правил) – Віртуальна картка), а також Спеціальна платіжна картка, що можуть бути використані не лише для нарахування Балів, а й для отримання Винагород. Зареєстрований Учасник шляхом зміни відповідних налаштувань у встановленому мобільному Програмному додатку «FISHKA» або на сайті myfishka.com може додатково визначити Картки-брелоки (а також Віртуальну картку у випадках, визначених в п.1.6.3. цих Правил) як такі, з яких дозволено здійснювати списання Балів.
1.6.2. «Картка-брелок» — пластиковий носій, технічні параметри якого визначає Організатор Програми, із нанесеним на нього Ідентифікатором лояльності, який видається у пакеті та/або окремо для реєстрації Учасником Програми, та, за замовчуванням, використовується лише для нарахування Балів, якщо зареєстрованим Учасником не буде змінено відповідні налаштування у встановленому мобільному Програмному додатку «FISHKA» або на сайті myfishka.com.
1.6.3. «Віртуальна картка» – електронне зображення штрих-коду (Ідентифікатора лояльності) на електронному носії. Окрім випадку, визначеного у п. 1.6.1. цих Правил, за замовчуванням, Віртуальна картка не може бути використана для списання Балів. Щоб мати змогу використовувати Віртуальну картку як картку Учасника, з якої дозволено здійснювати списання Балів, зареєстрований Учасник повинен змінити відповідні налаштування своєї Віртуальної карки у встановленому мобільному Програмному додатку «FISHKA» або на сайті myfishka.com.
1.6.4. «Спеціальна платіжна картка» — платіжний засіб у вигляді пластикової картки, яку емітує Банк-Партнер, на яку нанесено Ідентифікатор лояльності, який використовується для нарахування/списання Балів та отримання Винагород.

1.7. «Бал» – облікова одиниця, яка нараховується на рахунок Учасника відповідно до схем нарахування (п.п.6.2., 6.5. Правил), встановлених Організатором та/або Партнером Програми за погодженням з Організатором, і яка списується при отриманні Учасником Винагороди (п. 7.1. Правил).

1.8. «Винагорода» — товар/послуга, визначені Організатором та/або Партнером за погодженням з Організатором, з урахуванням п. 7.3. цих Правил. Отримання Винагороди в рамках Програми означає придбання (купівлю) Учасником відповідної Винагороди за акційною ціною (зі знижкою від існуючих цін, яка надається у порядку, визначеному у розділах 6, 7 цих Правил) відповідно до умов та Правил Програми та оплатою таких Винагород грошовими коштами в національній валюті України.

1.9. «Рахунок Учасника» (Рахунок) — сукупність даних в інформаційній системі Програми Організатора про трансакції нарахування та списання балів Учасника.

1.10. «Анкета» — формуляр, окремий документ, частина документу або електронний формуляр, що пропонується для заповнення фізичній особі Організатором чи його представником (в тому числі з використанням веб-сторінки Програми, мобільного Програмного додатку «FISHKA» на пристроях зв’язку, а також з використанням інших аплікацій та технічних засобів, про які Організатор, у випадку створення можливості їхнього використання для заповнення Анкети, інформує через доступні канали комунікації (також – інші аплікації та засоби, визначення яких здійснюється у порядку, закріпленому п.1.10 цих Правил), у результаті заповнення та надсилання якого фізична особа дає свою згоду на участь у Програмі згідно з визначеними Правилами, а також дозволяє передавати і обробляти надані персональні дані та іншу інформацію в рамках Програми та відповідно до чинного законодавства про захист персональних даних. Заповнена фізичною особою та отримана Організатором Анкета є підставою для реєстрації фізичної особи Учасником Програми (підтвердження участі такої фізичної особи в Програмі).

1.11. «Гаряча лінія Програми» — сервіс, що надається Організатором Учасникам Програми для вирішення питань, пов’язаних з участю в Програмі. Контактні дані Гарячої лінії Програми зазначаються на сайті за посиланням myfishka.com.

1.12. «Персональний Кабінет Учасника» — окремо виділений розділ на веб-сторінці Програми, в якому Учасник Програми має можливість ознайомитися з даними про трансакції нарахування та списання балів, змінити свої персональні дані Учасника Програми. Вхід на Персональну Сторінку Учасника здійснюється через ПІН-код та авторизацію.

1.13. Пін-код — чотиризначний числовий код, який потенційний Учасник Програми генерує особисто при реєстрації Картки Учасника і який слугує для авторизації на Персональній Сторінці Учасника.
Пін-код може бути змінений Учасником у будь-який час шляхом надсилання запиту на веб-сторінці myfishka.com/#recovery або у встановленому мобільному Програмному додатку «FISHKA».

2.1. Учасниками Програми можуть бути дієздатні фізичні особи, які досягли віку 18 років і постійно проживають на території України.

2.2. Окрім випадків здійснення реєстрації Учасником Програми з використанням сайту myfishka.com або мобільного Програмного додатку «FISHKA» шляхом отримання Віртуальної картки та заповнення електронної Анкети Учасника через зазначені ресурси, кожен потенційний Учасник отримує Ідентифікатори лояльності у пакеті, що містить одну картку розмірів 85.60 × 53.98 мм та/або картки-брелоки, технічні параметри (розміри) яких визначає Організатор. Пакет Учасника можна отримати в діючих точках продажу Партнерів, що беруть участь у Програмі, по всій території України, крім АР Крим (далі – точки(-а) продажу Партнерів(-а)) на умовах, визначених Організатором та Партнером. Вступ до Програми (реєстрація Учасником) є безкоштовним.
Видача та користування Спеціальною платіжною карткою з Ідентифікатором лояльності регламентується розділом 8 цих Правил.

2.3. При реєстрації Учасником Програми, Учасник самостійно створює свій ПІН-код.

2.4. Організатор на свій розсуд має право у будь-який момент запровадити використання ПІН-коду для авторизації Учасника при отриманні Винагород.

2.5. Про умови Програми можна дізнатися в точках продажу Партнерів Програми, з веб-сторінки чи за телефоном Гарячої лінії Програми. Актуальні правила участі в Програмі «ФІШКА» розміщені на веб-сторінці Програми http://www.myfishka.com.

2.6. Ідентифікатор лояльності обслуговується в точках продажу Партнерів. Їхній перелік може змінюватися. Використання Спеціальної платіжної картки з Ідентифікатором лояльності в точках продажу, що не беруть участі в Програмі, регламентовано розділом 8 цих Правил.

2.7. Ідентифікатор лояльності не може бути використаний для здійснення банківських, кредитних, платіжних чи інших розрахункових операцій, які не передбачені умовами Програми.

2.8. Програма розрахована суто для особистого користування фізичних осіб. Бали, нараховані Учасникам під час участі в Програмі, не можуть передаватися, продаватися, перераховуватися, використовуватися як засіб платежу, в будь-який інший спосіб відчужуватися Учасниками на користь третіх осіб чи використовуватися іншим чином, окрім як у порядку, передбаченому цими Правилами Програми.

2.9. Ідентифікатор лояльності є активним протягом терміну дії Програми.

2.10. Для блокування Ідентифікатора лояльності у випадку втрати чи пошкодження його пластикового носія, в інших випадках, а також для його розблокування, Учаснику необхідно відразу звернутися до Організатора за телефоном Гарячої лінії.

2.11. Ідентифікатор лояльності може бути розблокований чи відновлений тільки у випадку, коли персональні дані заявника збігатимуться з даними, поданими в Анкеті Учасника і зареєстрованими в інформаційній системі Програми.

2.12. При втраті Ідентифікатора лояльності Учасник повинен отримати новий пакет Учасника Програми в точках продажу Партнера на умовах Партнера, заповнити нову Анкету та звернутися до Організатора з проханням об’єднати Рахунки Учасника (рахунок втраченого і нового Ідентифікатора лояльності) або зробити це самостійно на веб-сторінці або з використанням мобільного Програмного додатку «FISHKA». Після цього балансом Рахунку Учасника по втраченому Ідентифікатору лояльності можна керувати з використанням нового Ідентифікатора лояльності. Організатор Програми не несе відповідальності за всі операції, що проводилися на Рахунку Учасника по Ідентифікатору лояльності до моменту його блокування Організатором.

2.13. За бажанням та взаємною згодою Учасників кілька Рахунків Учасників з різними Ідентифікаторами лояльності можуть бути об’єднані в один (балансом об’єднаного Рахунку Учасників можна керувати з використанням Ідентифікаторів лояльності таких Учасників).

3.1. Заповнюючи Анкету Учасника Програми, фізична особа подає персональні та контактні дані для реєстрації в інформаційній системі Програми. Заповнення та внесення даних Анкети Учасника до інформаційної системи є обов’язковою умовою повноправної участі у Програмі та умовою використання Балів згідно з правилами Програми.
Кожна Анкета містить обов’язкові для заповнення поля, позначені зірочками. Без введення інформації до обов’язкових для заповнення полів Анкети реєстрація Учасника в Програмі неможлива.

Обов’язковими для заповнення є наступні поля:
3.1.1 Ім’я
3.1.2 Прізвище
3.1.3 По батькові
3.1.4 Дата народження
3.1.5 Стать
3.1.6 Номер мобільного телефону
3.1.7 Кодове слово
Обов’язковою умовою списання Балів з Рахунку Учасника в процесі отримання Винагород чи участі у акціях Програми є наявність інформації в обов’язкових для заповнення полях на момент отримання Учасником Винагороди та/або участі в акції Програми. Організатор може заблокувати списання Балів з Рахунку Учасника до внесення або актуалізації Учасником інформації в обов’язкових для заповнення полях Анкети.
Для окремих акцій Програми Організатор може встановлювати особливі вимоги для полів Анкети. Такі вимоги будуть зазначені у правилах відповідної акції.

3.2. Заповнена та підписана фізичною особою Анкета або надісланий фізичною особою електронний формуляр Анкети засвідчує її добровільну згоду (дозвіл) Організаторові Програми на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення (розповсюдження, реалізацію, передачу), знеособлення, знищення тощо, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем) персональних даних фізичної особи та інших даних, які вказані у цій Анкеті, з метою персоніфікації фізичної особи як Учасника Програми, у т. ч. для участі у всіх акціях та заходах рекламного характеру, а також даних про операції придбання Винагород, товарів (послуг), здійснені Учасником Програми або іншими уповноваженими ним третіми особами, що проводяться в рамках зазначеної Програми, а також згоду на передачу (поширення) її персональних даних Партнерам Програми та третім особам (в т.ч. розпорядникам персональних даних, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними) з метою їхньої обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації. Учасник Програми може у будь-який момент відмовитись від отримання такої інформації, повідомивши про це Організатора через гарячу лінію 0 800 505 118 або через надані Організатором електронні канали комунікацій. Шляхом заповнення та підписання Анкети або надіслання електронного формуляру фізична особа засвідчує, що вона ознайомлена з цими Правилами Програми, обізнана про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи – Бази персональних даних Учасників Програми, а також підтверджує ознайомлення з правами, які згідно зі ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства надаються їй як суб’єктові персональних даних. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта й ідентифікаційного коду. Заповнена та підписана фізичною особою Анкета або надісланий фізичною особою електронний формуляр Анкети засвідчує також її згоду з усіма умовами та цими Правилами Програми.

3.3. Учасник зобов’язується надавати точні та достовірні дані при заповненні Анкети, а також своєчасно повідомляти Організатора про зміни, що стосуються наданих відомостей. Учасник Програми несе відповідальність за достовірність та актуальність даних, зазначених у Анкеті, а також своєчасність повідомлення про їх зміну. Організатор Програми не зобов’язаний здійснювати перевірку відповідності дійсності відомостей, зазначених в Анкеті

3.4. Анкета Учасника Програми може бути заповнена як в паперовому, так і в електронному вигляді. Анкета не приймається/не реєструється, якщо вона повністю не заповнена, не підписана (друкований паперовий примірник), дані вписані нерозбірливо, неправильно чи не відповідають цим вимогам.

3.5. Для того, щоб стати зареєстрованим Учасником Програми, потрібно виконати наступне:

3.5.1 отримати пакет Учасника у будь-якого Партнера Програми на умовах Партнера та заповнити Анкету і опусти її у скриньку у Партнерів Програми або самостійно здійснити онлайн-реєстрацію картки, отриманої в пакеті (з використанням веб-сторінки Програми або мобільного Програмного додатку «FISHKA»; інших аплікацій та засобів, визначення яких здійснюється у порядку, закріпленому п.1.10 цих Правил).
АБО
3.5.2 з використанням веб-сторінки Програми або мобільного Програмного додатку «FISHKA» отримати Віртуальну картку, заповнити електронну Анкету Учасника і здійснити реєстрацію Учасником Програми без отримання пакету для реєстрації Учасником Програми.

3.6. Термін внесення даних наданої Організатору друкованої Анкети до інформаційної системи Програми становить 21 день від дати подання Анкети Учасником Організаторові Програми. У випадку подання Організатору Анкети у формі електронного формуляру дані вносяться протягом 24 годин з моменту їхнього відправлення засобами Інтернет-зв’язку (веб-сторінки Програми або мобільного Програмного додатку «FISHKA»; інших аплікацій та засобів, визначення яких здійснюється у порядку, закріпленому п.1.10 цих Правил).

3.7. Дані Учасника, що вказані в Анкеті, є конфіденційними. Доступ до даних мають відповідальні особи Організатора і сам Учасник та інші особи, в тому числі Партнери, яким було надано доступ до цих даних на правових підставах. Також ці дані можуть бути надані на вимогу правоохоронних та/або інших органів відповідно до чинного законодавства.

4.1. Ідентифікатор лояльності є власністю Організатора Програми.

4.2. Організатор має право зупинити Програму, скасувати чи змінити умови Програми. У випадку закриття Програми всі Бали, набрані Учасником, можуть бути використані ним протягом 2-х (двох) місяців після публікації повідомлення про закриття.

4.3. Одному зареєстрованому Учаснику Програми може бути присвоєно одночасно не більше одного Рахунка в Програмі. У випадку виявлення Організатором двох і більше Рахунків, де збігаються зареєстровані персональні дані Учасників Програми за двома записами одночасно: 1) прізвище, ім’я, по-батькові; 2) номер мобільного телефону, Організатор Програми вправі об’єднати Рахунки та Бали з Рахунків Учасника Програми. У випадку виявлення двох і більше Рахунків, у яких збігаються зареєстровані персональні дані Учасників Програми за одним записом, а саме номер мобільного телефону, Організатор Програми вправі заблокувати такі Рахунки до з’ясування достовірності наданих Учасником персональних даних.

4.4. Організатор має право відмовити у видачі картки Учасника, вилучити чи припинити дію карток Учасника, тимчасово заблокувати списання Балів з Рахунку Учасника за таких обставин:
а) використання чи спроба використання карток Учасника у спосіб, який не відповідає умовам Програми та Правилам;
б) будь-яка обґрунтована, на розсуд Організатора, підозра у зловживаннях Учасника щодо його участі у Програмі;
в) відсутність будь-яких операцій з використанням Ідентифікатора лояльності протягом 12 місяців;
г) відкликання фізичною особою своєї згоди на обробку її персональних даних;
д) надання фізичною особою недостовірних та/або неточних персональних даних чи інших відомостей, що вказані в Анкеті;
е) встановлення факту неактуальності персональних даних чи інших відомостей, що вказані в Анкеті;
є) нездійснення оплати Винагород грошовими коштами в національній валюті України у порядку, визначеному цими Правилами;
ж) нездійснення оплати Учасником будь-яких придбаних у точці продажу Партнера товарів/послуг.
Організатор не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають в результаті таких дій.

4.5. Організатор зобов’язується належним чином збирати, зберігати, обробляти дані Учасників Програми та використовувати їх у рамках Програми та цих Правил.

4.6. Організатор періодично інформуватиме Учасника про його можливості та Винагороди, проте не несе відповідальності за недоставку такого повідомлення, якщо це сталося внаслідок незалежних від Організатора обставин.

5.1. Учасник володіє усіма правами щодо захисту своїх персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та положень чинного законодавства.

5.2. Учасник може змінити/доповнити персональні дані, а також заблокувати власний Рахунок (знищити, знеособити або припинити обробку даних) через надані Організатором канали комунікації.

5.3. Учасник надає Організаторові або Партнеру Програми від імені Організатора право повідомляти йому будь-яку інформацію комерційного і/чи інформаційного характеру про Програму чи Партнера Програми поштою, електронною поштою, телефоном та/або SMS та/або Viber.

5.4. Учасник може в будь-який момент відмовитись отримувати інформацію за вищепереліченими комунікаційними каналами, повідомивши про це Організатора.

5.5. Учасник несе відповідальність за своєчасне інформування Організатора про зміну адреси, телефону та інших персональних даних.

6.1. Щоразу для нарахування Балів при здійсненні покупки товарів (послуг) у точці продажу Партнера, Учасник повинен пред’являти Ідентифікатор лояльності Програми до закриття трансакції на касі. Нараховані за покупки товарів (послуг) Бали реєструються і підсумовуються на Рахунку Учасника.

6.2. Бали нараховуються згідно з визначеними Програмою умовами при розрахунку за покупку товарів (послуг) готівковими коштами чи банківськими картками. Інформація про схеми нарахування розміщується в точках продажу Партнерів, а також поширюється через інші канали комунікацій.

6.3. Для нарахування Балів при здійсненні покупки в точках продажу, що не беруть участі у Програмі, при розрахунку Спеціальною платіжною карткою Банку-Партнера Ідентифікатор лояльності не використовується.

6.4. Додаткові Бали нараховуються під час рекламних кампаній, спеціальних акцій та пропозицій від Програми та Партнерів Програми.

6.5. Партнери Програми можуть нараховувати Бали за різними схемами.

6.6. Бали не мають жодного грошового вираження чи еквівалентів у жодній грошовій одиниці. Бали не є електронними грошима і не виконують функцій електронних грошей. Бали не є товаром і не продаються за оплату Учасниками Програми, а тому нарахування Балів на Рахунок Учасника не має своєю передумовою їх придбання (оплату) Учасником Програми.

6.7. Якщо інше не передбачено умовами (правилами) рекламних кампаній (спеціальних акцій та пропозицій), нарахування Балів на Рахунок Учасника, здійснюється у кількості, списання якої достатнє для отримання знижки у розмірі, встановленому Організатором Програми, від існуючих цін при здійсненні наступного придбання Винагород з пред’явленням картки Учасника, з якої дозволено здійснювати списання Балів, прив’язаної до Рахунку, при розрахунку на касі точок продажу Партнерів до закриття трансакції. Отримання такої знижки Учасником здійснюється у порядку, визначеному розділом 7 цих Правил.

6.8. У випадку бажання Учасника повернути товар, у зв’язку з придбанням якого на Рахунок були нараховані Бали, таке повернення здійснюється відповідно до законодавства України та внутрішніх процедур, встановлених Партнером Програми, при цьому відповідна кількість Балів списується з Рахунку такого Учасника. Товарами/послугами, при купівлі яких здійснюється нарахування Балів, є усі товари/послуги з наявного на відповідній точці продажу Партнера асортименту, крім тютюнових виробів, а також інших товарів/послуг, перелік яких визначається Організатором Програми та/або Партнером за погодженням з Організатором. Детально про перелік товарів/послуг з наявного на відповідній точці продажу Партнера асортименту, при купівлі яких не здійснюється нарахування Балів, Учасник Програми може дізнатись на відповідній точці продажу Партнера.

7.1. Відповідно до кількості нарахованих на рахунок Учасника Балів Організатор надає Учасникові право придбати (отримати) Винагороди за акційною ціною (зі знижкою від існуючих цін, яка надається у порядку, визначеному у цьому розділі та розділі 6 цих Правил), а також брати участь у акціях та пропозиціях від Партнерів Програми. Отримання зазначеної вище знижки зареєстрованим Учасником Програми здійснюється шляхом списання Балів, виходячи із наступного співвідношення, встановленого Організатором Програми: списання зареєстрованим Учасником Програми 1 Бала надає йому право на отримання знижки на Винагороди у розмірі 0,01 грн. від існуючих цін при виконанні умов, зокрема, щодо мінімальної кількості Балів, яка може бути списана одноразово (у одному чеку). Загальна кількість Балів, що може бути списаною у зв’язку з придбанням зареєстрованим Учасником Програми Винагороди, визначається зареєстрованим Учасником Програми самостійно, згідно з визначеним вище співвідношенням кількості списаних Балів до розміру знижки, право на отримання якої виникає у зв’язку з таким списанням, в межах наявної на його Рахунку кількості Балів, доступної для списання, однак у будь-якому випадку є кратною 1 Балу.
Мінімальну кількість Балів, яка може бути списана одноразово (у одному чеку) на відповідній точці продажу Партнера, визначає Організатор Програми за погодженням з відповідним Партнером. Дізнатись таку мінімальну кількість Балів Учасник Програми може за телефоном Гарячої лінії Програми або на відповідній точці продажу Партнера. При цьому ціна (вартість) відповідної Винагороди, яка підлягає оплаті зареєстрованим Учасником Програми готівкою або з використанням банківської платіжної картки при списанні визначеної кількості Балів у зв’язку зі здійсненням такого придбання Винагороди, визначається автоматично у Програмі та не може бути меншою 0,01 грн. (в т.ч. ПДВ) за кожну одиницю відповідного товару/послуги в чеку.

7.2. Якщо відповідним Партнером на точці продажу Партнера встановлено знижки від існуючих цін на товари/послуги, визначені Організатором Програми як Винагороди, то ціна (вартість) відповідної Винагороди, яка підлягає оплаті Клієнтом (Покупцем) готівкою або з використанням банківської платіжної картки при списанні відповідної кількості Балів, визначається з урахуванням такої знижки і не може бути меншою 0,01 грн. (в т.ч. ПДВ) за кожну одиницю відповідного товару/послуги в чеку.
Винагородами, у зв’язку з придбанням яких може бути здійснене списання Балів на умовах цих Правил, є усі товари/послуги з наявного на відповідній точці продажу Партнера асортименту, у тому числі попередньо замовлені з використанням сайту myfishka.com або мобільного Програмного додатку «FISHKA», крім тютюнових виробів, а також інших товарів/послуг, визначених Організатором Програми та/або Партнером за погодженням з Організатором. Детально про перелік товарів/послуг з числа наявного на відповідній точці продажу Партнера асортименту, які не можуть бути Винагородами, Учасник Програми може дізнатись на відповідній точці продажу Партнера.

7.3. Організатор Програми або Партнер за узгодженням з Організатором Програми визначає перелік Винагород, спосіб їхнього придбання та отримання, а також в межах проведення окремих Акцій – кількість Балів, які списуються з Рахунку Учасника у зв’язку з придбанням (отриманням) Винагород. Кількість та асортимент Винагород може змінюватися.

7.4. Учасник має право вибрати Винагороду на власний розсуд, а Організатор – забезпечити наявність цієї Винагороди.

7.5. Зареєстрований Учасник Програми має право на придбання Винагород у точках продажу Партнерів зі списанням нарахованих Балів після спливу визначеного Організатором та Партнером терміну з моменту їхнього нарахування. Зареєстрований Учасник Програми має право використати (списати) нараховані на АЗК «ОККО» Бали для придбання Винагороди за 24 години після нарахування таких Балів, а Бали, нараховані на інших точках продажу Партнерів Програми, – за 14 (чотирнадцять) календарних днів, не рахуючи дня нарахування таких Балів.

7.6. Видача Винагороди здійснюється за умови пред’явлення картки Учасника, з якої дозволено здійснювати списання Балів. Відповідна кількість Балів буде списана з Рахунку Учасника.

7.7. Бали не є і не можуть бути засобами платежу, будь-яким видом валюти чи цінних паперів. Учасники Програми не мають права використовувати Бали для розрахунку за товари/послуги, переказувати Бали іншим Учасникам Програми, а також вимагати обміну Балів на грошові кошти в готівковій чи безготівковій формі.

7.8. Нараховані Бали не можуть бути переведені в грошовий еквівалент і виплачені Учасникові готівковими коштами.

7.9. Організатор Програми не несе відповідальності за сплату Учасником податків і виконання зобов’язань, пов’язаних з участю в Програмі.

7.10. Бали, не використані Учасником для отримання Винагороди протягом 2 (двох) років з моменту їхнього нарахування на Рахунок, будуть вважатися протермінованими і списуються з рахунку Учасника.

7.11. У випадку, якщо відбулося неавторизоване Учасником списання Балів, Учасник зобов’язаний повідомити про це Організатора Програми шляхом звернення на Гарячу лінію Програми:

7.11.1. протягом 14 календарних днів з моменту такого списання Балів, за умови що Ідентифікатор лояльності Учасника не був втрачений і

7.11.2. протягом 24 годин з моменту власної останньої трансакції з використанням Ідентифікатора лояльності, якщо Ідентифікатор лояльності Учасника втрачено.
Організатор не може гарантувати повернення на рахунок Учасника списаних без відома Учасника Балів.

7.12. У випадку бажання Учасника Програми повернути товар, у зв’язку з придбанням якого з Рахунку були списані Бали на умовах, визначених цими Правилами, таке повернення здійснюється відповідно до законодавства України та внутрішніх процедур, встановлених Партнером Програми, при цьому відповідна кількість Балів зараховується на Рахунок такого Учасника.

8.1. Спеціальна платіжна картка з Ідентифікатором лояльності або ко-бренд картка емітується Банком-Партнером Програми і є власністю Банку. Банк видає і обслуговує ко-бренд картку відповідно до Договору, укладеного з Учасником, згідно з тарифами і правилами обслуговування платіжних карток Банку.

8.2. За розрахунок платіжною ко-бренд карткою Програма нараховує Бали. Схема нарахування Балів залежить від місця покупки та наявності банківського термінала Банку-Партнера.

8.3. При розрахунку за покупку ко-бренд карткою в точці продажу Партнера через банківський термінал Банку-Партнера Програми здійснюється нарахування Балів від Партнера і за оплату ко-бренд карткою.

8.4. Якщо покупка здійснена у торговій точці, що не бере участі у Програмі, в т.ч. закордоном, при розрахунку ко-бренд карткою Бали нараховуються тільки за оплату ко-бренд карткою. При цьому зарахування Балів здійснюється протягом 10 днів.

8.5. При розрахунку за покупку у точці продажу Партнера Програми через термінал іншого, ніж Банк-Партнер Програми банку, нарахування Балів здійснюється від Партнера та за оплату ко-бренд карткою; при цьому зарахування Балів за оплату карткою здійснюється протягом 10 днів.

8.6. Якщо на банківському рахунку відсутні кошти для оплати покупки, та Учасник Програми здійснює оплату готівковими коштами, або, хоча на банківському рахунку наявні кошти, однак Учасник Програми здійснює оплату покупки готівковими коштами, Ідентифікатор лояльності на ко-бренд картці може бути використаний для реєстрації покупки на точці продажу Партнера. При цьому Бали будуть нараховані тільки за придбання товарів, послуг, без нарахування Балів за здійснення безготівкового розрахунку ко-бренд карткою.

8.7. З питань отримання ко-бренд картки та її обслуговування Учаснику Програми необхідно звертатися на сайт або до Інформаційного центру Банку-Партнера.

9.1. Нарахування балів
Для нарахування балів Fishka при здійсненні покупок в мережі Інтернет Вам необхідно здійснити перехід на сайт Інтернет-магазину з розділу Fishka Online сайту myfishka.com. Бали за покупки нараховуються на рахунок учасника Програми Fishka протягом 60 днів після підтвердження Інтернет-магазином здійснення оплати і отримання замовлення учасником.

9.2. Не використовуйте Adblock
Переконайтесь, що програма Adblock або інший вид блокування реклами у Вашому браузері відключені, оскільки вони можуть блокувати передачу даних з Fishka Online в Інтернет-магазин і, як наслідок, не дозволяють отримати бали за здійснені покупки. При оформленні замовлення не відкривайте інші сайти, які містять рекламні банери.

9.3. Формуйте кошик після запуску Fishka Online на myfishka.com
Обравши потрібний магазин, необхідно ввести номер картки Fishka. Зверніть увагу, що до початку формування замовлення кошик повинен бути порожнім. На товари, які були додані в кошик до введення номеру картки Fishka, бали не нараховуються. Бали нараховуються лише у випадку, якщо покупка буде оформлена одразу після переходу в Інтернет-магазин через розділ Fishka Online на сайті myfishka.com.

9.4. Оформляйте замовлення протягом однієї браузерної сесії
Формуючи Ваше замовлення, не переходьте на інші сайти і не закривайте сторінку магазину у Вашому браузері. Оформлення замовлення потрібно зробити протягом однієї браузерної сесії.

9.5. Очистіть cookies
Рекомендуємо видаляти cookies в налаштуваннях Вашого браузера, попередньо закривши в ньому всі вкладки, а тоді переходити на Fishka Online і здійснювати покупки.

10.1. Організатор Програми не несе відповідальності за якість товарів та послуг, які реалізуються (продаються, надаються, виконуються) Партнерами Програми.

10.2. Для вирішення спірних питань Учасник повинен звернутись до Організатора та пред’явити чек, що підтверджує придбання відповідного товару (послуг). Організатор залишає за собою право дати відповідь на звернення Учасника протягом 30 днів.

10.3. Програма є довготерміновою.

Володілець персональних даних:
ПАТ «Концерн Галнафтогаз», Україна, 04070, м.Київ, вул. Набережно-Хрещатицька, будинок 15-17/18.

Форма надання згоди:
Анкета, що подається Володільцю персональних даних з використанням веб-сторінки Програми.

База персональних даних:
База персональних даних учасників програми лояльності «Фішка».

Категорії персональних даних, які обробляються:
Прізвище, ім’я, по батькові, вік (дата народження), стать, сімейний стан, місце реєстрації (місце проживання); номери телефонів (номери домашнього і мобільного телефонів), адреса електронної пошти, зображення на фото-, відеоплівці та інших носіях, інформація про автомобіль, що є в користуванні та інші відомості про особу, що відображені в Анкеті чи надаються особою добровільно. Анкета не містить ідентифікаційних даних фізичної особи, зокрема номерів паспорта й ідентифікаційного коду.

Мета обробки персональних даних:
Персоніфікація особи як Учасника Програми «Фішка», у т. ч. для участі у всіх акціях та заходах рекламного характеру.

Дії з обробки персональних даних, які в праві вчиняти Володілець персональних даних:
Збирання, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення тощо. В тому числі передача (поширення) персональних даних Партнерам Програми, розпорядникам персональних даних, третім особам, іноземним суб’єктам відносин, пов’язаних із персональними даними, яких визначає Виконавець самостійно, з метою їх обробки, в тому числі для здійснення персональних комунікацій з Учасником, передачі та отримання інформації. Учасник погоджується з тим, що Володілець персональних даних не зобов’язаний повідомляти Учасника про здійснені ним дії з обробки персональних даних Учасника відповідно до мети та цілей їх обробки. Персональні дані можуть оброблятись у картотеках та/або за допомогою інформаційно-телекомунікаційної системи.

Повідомлення про права суб’єкта персональних даних:
Наданням своїх персональних даних шляхом заповнення Анкети, особа, тим самим, підтверджує обізнаність про те, що надані нею персональні дані вносяться до інформаційної системи — Бази персональних даних учасників Програми лояльності «Фішка», а також підтверджує ознайомлення з правами, які згідно ст. 8 Закону України «Про захист персональних даних» та положеннями чинного законодавства надаються їй як суб’єктові персональних даних.
Учасник зобов’язується надавати точні та достовірні дані при заповненні Анкети, а також своєчасно повідомляти Володільця персональних даних про зміни, що стосуються наданих відомостей.

Строк, на який надається згода (дозвіл) на обробку персональних даних:
Згода (дозвіл) на обробку персональних даних надається Володільцю персональних даних на невизначений строк, а саме на період (строк) дії Програми лояльності «Фішка», учасником якої стає особа.

Застереження:
Не надання особою згоди на обробку її персональних даних на зазначених вище умовах, чи відкликання особою наданої нею згоди, унеможливлює її реєстрацію та подальшу участь в Програмі лояльності «Фішка».

Місце дії акційної пропозиції: діючі торгові об’єкти партнерів Програми лояльності «ФІШКА» (далі – ПЛ «ФІШКА») по всій території України, крім АР Крим. Актуальний перелік партнерів ПЛ «ФІШКА» — за посиланням myfishka.com/partners
Період дії акційної пропозиції: з 01 вересня 2017р. на постійній основі.

У рамках акційної пропозиції здійснюється нарахування на рахунок учасника, який є клієнтом (покупцем) (далі також – Клієнт (Покупець)), у Програмі лояльності «ФІШКА» (далі – Рахунок) при виконанні умов акційної пропозиції у місці її дії балів у Програмі лояльності «ФІШКА» (далі – Бали) у кількості, списання якої достатнє для отримання знижки у розмірі, встановленому організатором Програми лояльності «ФІШКА» (далі також – ПЛ «ФІШКА»), від існуючих цін при здійсненні наступного придбання визначених товарів та послуг з пред’явленням картки учасника Програми лояльності «ФІШКА», з якої дозволено здійснювати списання Балів, прив’язаної до Рахунку, при розрахунку на касі торгового об’єкта у місці дії акційної пропозиції до закриття трансакції (далі – Винагорода акційної пропозиції). Отримання такої знижки здійснюється шляхом списання Балів, виходячи із наступного співвідношення, встановленого організатором Програми лояльності «ФІШКА» : списання Клієнтом (Покупцем) 1 Бала надає йому право на отримання знижки на визначені товари/послуги у розмірі 0,01 грн. від існуючих цін при виконанні умов акційної пропозиції, зокрема, щодо мінімальної кількості Балів, яка може бути списана одноразово (у одному чеку). Загальна кількість Балів, що може бути списаною у зв’язку з придбанням Клієнтом (Покупцем) відповідного товару/послуги, визначається Клієнтом (Покупцем) самостійно згідно з визначеним вище співвідношенням кількості списаних Балів до розміру знижки, право на отримання якої виникає у зв’язку з таким списанням, в межах наявної на його Рахунку кількості Балів, доступної для списання, однак у будь-якому випадку є кратною 1 Балу. Мінімальна кількість Балів, яка може бути списана одноразово (у одному чеку) на касі торгового об’єкта у місці дії акційної пропозиції визначається Організатором Програми лояльності «ФІШКА» за погодженням з відповідним партнером Програми лояльності «ФІШКА». Дізнатись таку мінімальну кількість Балів Клієнт (Покупець) може за телефоном гарячої лінії Програми лояльності «ФІШКА» 0 800 505 118 або на відповідному торговому об’єкті у місці дії акційної пропозиції. При цьому ціна (вартість) відповідного товару/послуги, яка підлягає оплаті Клієнтом (Покупцем) готівкою або з використанням банківської платіжної картки при списанні визначеної кількості Балів у зв’язку зі здійсненням такого придбання товару/послуги на умовах акційної пропозиції, визначається автоматично у ПЛ «ФІШКА» та не може бути меншою 0,01 грн. (в т.ч. ПДВ) за кожну одиницю товару/послуги в чеку.

Під використовуваними у рекламних матеріалах, які містять посилання на цю сторінку, поняттями «x грн/л балами на картку Fishka», «x гривень балами», «знижка у балах», «x % від вартості покупки балами на картку Fishka» та похідними від них мається на увазі описаний вище механізм нарахування Балів на Рахунок у кількості, списання якої достатнє для отримання відповідної знижки у визначеному на цій сторінці порядку.
Якщо у період дії акційної пропозиції відповідним партнером ПЛ «ФІШКА» у місці дії акційної пропозиції встановлено знижки від існуючих цін на визначені товари/послуги, то ціна (вартість) відповідного товару/послуги, яка підлягає оплаті Клієнтом (Покупцем) готівкою або з використанням банківської платіжної картки при списанні відповідної кількості Балів, визначається з урахуванням такої знижки і не може бути меншою 0,01 грн. (в т.ч. ПДВ) за кожну одиницю товару/послуги в чеку.

Акційна пропозиція діє для усіх зареєстрованих учасників Програми лояльності «ФІШКА» (далі – Клієнти (Покупці)), які протягом періоду дії акційної пропозиції здійснюють купівлю визначених товарів/послуг з пред’явленням будь-якої картки учасника Програми лояльності «ФІШКА» (для здійснення нарахування Балів на умовах Винагороди акційної пропозиції) і картки ПЛ «ФІШКА», з якої дозволено здійснювати списання Балів (для здійснення списання Балів на умовах Винагороди акційної пропозиції) при розрахунку на касі торгового об’єкта у місці дії акційної пропозиції до закриття трансакції.

У випадку бажання Клієнта (Покупця) повернути товар, у зв’язку з придбанням якого на Рахунок були нараховані Бали на умовах акційної пропозиції, таке повернення здійснюється відповідно до законодавства України та внутрішніх процедур, встановлених відповідним партнером ПЛ «ФІШКА» у місці дії акційної пропозиції, при цьому відповідна кількість Балів списується з Рахунку такого Клієнта (Покупця).

У випадку бажання Клієнта (Покупця) повернути товар, у зв’язку з придбанням якого з Рахунку були списані Бали на умовах акційної пропозиції, таке повернення здійснюється відповідно до законодавства України та внутрішніх процедур, встановлених відповідним партнером ПЛ «ФІШКА» у місці дії акційної пропозиції, при цьому відповідна кількість Балів нараховується на Рахунок такого Клієнта (Покупця).

Клієнт (Покупець) має право використати (списати) нараховані на АЗК «ОККО» у місці дії акційної пропозиції Бали для придбання товарів/послуг на умовах Винагороди акційної пропозиції через 24 години після нарахування таких Балів, а Бали, нараховані на інших торгових об’єктах партнерів ПЛ «ФІШКА» у місці дії акційної пропозиції, – через 14 (чотирнадцять) календарних днів, не рахуючи дня нарахування таких Балів.

Товарами/послугами акційної пропозиції, при купівлі яких здійснюється нарахування Балів згідно з умовами акційної пропозиції, є усі товари/послуги з наявного на відповідному торговому об’єкті у місці дії акційної пропозиції асортименту, крім тютюнових виробів, , а також інших товарів/послуг, визначених організатором Програми лояльності «ФІШКА» та/або партнером ПЛ «ФІШКА» за погодженням з організатором Програми лояльності «ФІШКА». Детально про перелік товарів/послуг з наявного на відповідному торговому об’єкті у місці дії акційної пропозиції асортименту, при купівлі яких не здійснюється нарахування Балів, Учасник Програми може дізнатись на відповідному торговому об’єкті у місці дії акційної пропозиції.

Товарами/послугами акційної пропозиції, при купівлі яких здійснюється списання Балів згідно з умовами акційної пропозиції, є усі товари/послуги з наявного на відповідному торговому об’єкті у місці дії акційної пропозиції асортименту, у тому числі попередньо замовлені з використанням сайту myfishka.com або мобільного Програмного додатку «ФІШКА», крім тютюнових виробів, а також інших товарів/послуг, визначених організатором Програми лояльності «ФІШКА» та/або партнером ПЛ «ФІШКА» за погодженням з організатором Програми лояльності «ФІШКА». Детально про перелік товарів/послуг з наявного на відповідному торговому об’єкті у місці дії акційної пропозиції асортименту, при купівлі яких не може здійснюватись списання Балів на відповідному торговому об’єкті, Клієнт (Покупець) може дізнатись на відповідному торговому об’єкті у місці дії акційної пропозиції.

*У рамках проведення конкретних акцій (акційних пропозицій), які містять посилання на інформацію, викладену на цій сторінці, можуть встановлюватись спеціальні умови (правила), що містять уточнення, зокрема, але не виключно, щодо періоду дії таких акцій (акційних пропозицій), місця їхньої дії, переліку товарів/послуг, у зв’язку з придбанням яких здійснюється нзарахування Балів, кількості Балів, яка нараховується.

myfishka.com

Смотрите так же:

  • Закон история слова Значение слова Закон по Ефремовой: Закон - 1. Нормативный акт высшего органа государственной власти, принятый в установленном порядке и обладающий высшей юридической силой. // перен. Правосудие, судебные органы. 2. Объективно существующая необходимая связь между явлениями, внутренняя […]
  • Правила производных корней Правила производных корней На этом занятии мы будем учиться применять формулы и правила дифференцирования. Примеры. Найти производные функций. 1. y=x 7 +x 5 -x 4 +x 3 -x 2 +x-9. Применяем правило I, формулы 4, 2 и 1. Получаем: y’=7x 6 +5x 4 -4x 3 +3x 2 -2x+1. 2. y=3x 6 -2x+5. Решаем […]
  • Таможенные правила россии и белоруссии Таможенные правила Беларуси Беспошлинно можно ввезти: до 1 л алкогольных напитков (лицам старше 18 лет) до 1 л пива до 200 штук сигарет либо 200 гр. табака или табачных изделий (лицам старше 18 лет) до 5 единиц ювелирных изделий до 3 предметов одежды из натуральной кожи или […]
  • Билеты правила дорожного движения в германии ,испытала огромный стресс: минут 5 ушло на вспоминание русского алфавита. Рука так и пыталась вставить немецкую буковку! А я ведь в Гер мании всего-то 2 мес, что дальше-то будет? За правила огромное спасибо! Огромное спасибо за перевод ! Оч. полезно (срок действия водительских прав […]
  • Уголовный кодекс рф как список литературы 2018 Один @ втор.ru Самара 8-927-902-39-25 Дипломные, курсовые, контрольные работы на заказ в Самаре [email protected] Список литературы по уголовному праву На этой странице приведен список литературы по уголовному праву: 1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным […]
  • Сделать страховку на машину в новосибирске ОСАГО в Новосибирской области. Сравнение цен страховых компаний. Более 30 компаний предоставляют услуги автострахования в Новосибирской области, из которых две трети относятся к филиальным подразделениям страховых компаний федерального значения. Остальные работают либо по собственной […]
  • Мошенничество госуслуги ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О НОВОМ ЗАКОНОПРОЕКТЕ О ПЕНСИЯХ Подписка на новости Письмо для подтверждения подписки отправлено на указанный вами e-mail. 14 июля 2017 Будьте осторожны, мошенники под видом портала госуслуг или федеральных органов власти рассылают фальшивые СМС и email сообщения о […]
  • Налог на автомобиль в новосибирске Налог на автомобиль в новосибирске Расчет транспортного налога для жителей г. Новосибирска и Новосибирской области производится в соответствии с действующим Законом Новосибирской области от 16 октября 2003 года № 142-ОЗ «О налогах и особенностях налогообложения отдельных категорий […]